Chào mừng bạn đến với website Trường trung học cơ sở An Phú
Thứ tư, 24/2/2021, 0:0
Lượt đọc: 75

Thể dục 4 khối tuần 24

Thể dục khối 6

Tuần 24

Tiết 47-48

BÀI: BẬT NHẢY – CHẠY NHANH – CHẠY BỀN

1. Bật nhảy

- Ôn chạy đà tự do nhảy xa

2. Chạy nhanh

- Chạy bước nhỏ

- Chạy nâng cao đùi

- Chạy gót chạm mông

- Đi chuyển sang chạy

- Xuất phát cao chạy nhanh 20-40m

3. Chạy bền

- Chạy trên địa hình tự nhiên kết hợp với hít thở sâu 1-2 vòng sân

 

Thể dục khối 7

Tuần 24

Tiết 47

 

BÀI: BÀI THỂ DỤC – BẬT NHẢY – CHẠY BỀN

1. Bài thể dục

Ôn 9 động tác đã học:

- Vươn thở

- Tay

- Chân

- Lườn

- Bụng

- Phối hợp

- Thăng bằng

- Nhảy

- Điều hòa

2. Bật nhảy

Ôn chạy đà tự do nhảy xa “ Kiểu ngồi ”.

3. Chạy bền

Chạy trên địa hình tự nhiên 200-400m

Tuần 24

Tiết 48

BÀI: BẬT NHẢY – ĐÁ CẦU- CHẠY BỀN

1. Bật nhảy

- Ôn chạy đà tự do nhảy xa “ Kiểu ngồi ”.

2. Đá cầu

- Ôn tâng cầu bằng đùi.

- Tâng cầu bằng má trong bàn chân.

3. Chạy bền

- Chạy trên địa hình tự nhiên 200-400m

Tuần 24- Khối 8

Tiết 47-48

NHẢY CAO - CHẠY BỀN

I/ Nội dung tiết 47:

* Khởi động:

- Xoay các khớp cổ tay ,cổ chân, khớp gối , hông vai ,cổ.

- Thực hiện 1 số động tác TD phát triển chung: Tay- ngực ,lưng - bụng ,lườn ,vặn

mình ,chân, toàn thân, ép ngang , ép dọc.

1. Nhảy cao:

- Ôn một số động tác bổ trợ:

+ Đá lăng trước - sau.

+ Đá lăng sang ngang.

+ Đà 1 bước giậm nhảy - đá lăng

+ Giai đoạn chạy đà: Xác định điểm giậm nhảy, hướng chạy đà, cách đo đà, chạy đà và

điều chỉnh đà.

2. Chạy bền :

- Chạy trên địa hình tự nhiên

- Chạy theo nhịp độ tăng dần đánh tay hợp lí, phối hợp hít thở đúng cách nhịp nhàng.

- Chạy vòng quanh sân nhà

- Hồi tĩnh sau khi chạy: chạy nhẹ nhàng rồi thu nhỏ vòng lại để thực hiện các đ/t thả

lỏng hồi tĩnh; thực hiện nhẹ nhàng hít thở sâu.

3. Phần kết thúc:

- Thả lỏng, hồi tĩnh: rũ tay chân.

- Thực hiện 1 số động tác hồi tĩnh : vươn thở ,tay, chân,toàn thân, điều hoà.

II/ Nội dung tiết 48:

1. Nhảy cao:

- Ôn một số động tác bổ trợ:

+ Đá lăng trước - sau.

+ Đá lăng sang ngang.

+ Đà 1 bước giậm nhảy - đá lăng

+ Giai đoạn chạy đà: Xác định điểm giậm nhảy, hướng chạy đà, cách đo đà, chạy đà và

điều chỉnh đà.

2. Chạy bền :

- Chạy trên địa hình tự nhiên

- Chạy theo nhịp độ tăng dần đánh tay hợp lí, phối hợp hít thở đúng cách nhịp nhàng.

- Chạy vòng quanh sân nhà

- Hồi tĩnh sau khi chạy: chạy nhẹ nhàng rồi thu nhỏ vòng lại để thực hiện các đ/t thả

lỏng hồi tĩnh; thực hiện nhẹ nhàng hít thở sâu.

3. Phần kết thúc:

- Thả lỏng, hồi tĩnh: rũ tay chân.

- Thực hiện 1 số động tác hồi tĩnh : vươn thở ,tay, chân,toàn thân, điều hoà.

III/ Vân dụng:

- Vận dụng các bước chạy đà để bước qua giai đoạn giậm nhảy, qua xà và tiếp

đất

Tuần 24- Khối 9

Tiết 47-48

NHẢY CAO - THỂ THAO TỰ

CHỌN (BÓNG CHUYỀN) - CHẠY BỀN

I/ Nội dung tiết 47:

* Khởi động:

Xoay các khớp cổ tay ,cổ chân, khớp gối , hông vai ,cổ.

- Thực hiện 1 số động tác TD phát triển chung: Tay- ngực ,lưng - bụng ,lườn ,vặn

mình ,chân, toàn thân, ép ngang , ép dọc.

1 . Nhảy cao:

* Ôn 1 số động tác bổ trợ như :

- Đà 1 bước bật nhảy đá lăng.

- Đà 3 bước giậm nhảy đá lăng.

* Hoàn thiện 4 giai đoạn kĩ thuật (chạy đà – giậm nhảy – trên không – tiếp đất).

2/ Bóng chuyền:

* Ôn tập:

- Chuyền bóng cao tay.

- Đệm bóng.

- Phát bóng thấp tay nghiêng mình.

- Phát bóng cao tay chính diện.

- Đấu tập.

3/ Phần kết thúc :

- Thả lỏng, hồi tĩnh: rũ tay chân.

- Thực hiện 1 số động tác hồi tĩnh : vươn thở ,tay, chân,toàn thân, điều hoà.

II/ Nội dung tiết 48:

1 .Nhảy cao:

* Ôn 1 số động tác bổ trợ như :

- Đà 1 bước bật nhảy đá lăng.

- Đà 3 bước giậm nhảy đá lăng.

* Hoàn thiện 4 giai đoạn kĩ thuật (chạy đà – giậm nhảy – trên không – tiếp đất).

2/ Bóng chuyền:

* Ôn tập:

- Chuyền bóng cao tay.

- Đệm bóng.

- Phát bóng thấp tay nghiêng mình.

- Phát bóng cao tay chính diện.

- Đấu tập.

3/ Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên

4/ Phần kết thúc :

- Thả lỏng, hồi tĩnh: rũ tay chân.

- Thực hiện 1 số động tác hồi tĩnh : vươn thở ,tay, chân, toàn thân, điều hoà.

III/ Vận dụng:

- Vận dụng 4 giai đoạn kĩ thuật để hoàn thiện nhảy cao kiểu ngồi.

Hết

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

86