Chào mừng bạn đến với website Trường trung học cơ sở An Phú
Thứ sáu, 14/5/2021, 0:0
Lượt đọc: 64

Mỹ thuật

KHỐI 6
Tuần: 34
Tiết: 34
Vẽ tranh: ĐỀ TÀI BỘ ĐỘI
I/. Tìm và chọn nội dung đề tài.
- Bộ đội hành quân, kéo pháo, tuần tra biên giới, vui chơi với thiếu nhi, tăng gia sản
xuất, tập luyện trên thao trường, giúp nhân dân thu hoạch mùa màng…
II/. Cách vẽ.
1. Phân mảng chính phụ.
2. Vẽ hình tượng.
3. Vẽ màu.
III/. Bài tập.
Vẽ tranh – đề tài: Bộ đội.
IV/.Dặn dò học sinh cho tiết học tiếp theo
Hoàn thành bài vẽ.
Tuần: 35
Tiết: 35
Vẽ tranh: ĐỀ TÀI MẸ CỦA EM
I/. Tìm và chọn nội dung đề tài.
Chân dung mẹ, việc làm của mẹ, mẹ chăm sóc cho gia đình, mẹ giúp em học bài,
dắt em đi chơi…
II/. Cách vẽ.
1. Phân mảng chính phụ.
2. Vẽ hình tượng.
3. Vẽ màu.
III/. Bài tập.
Vẽ tranh – đề tài: Mẹ của em.
IV/.Dặn dò học sinh
Hoàn thành bài vẽ.

KHỐI 7
Tuần: 34
Tiết: 34
Vẽ tranh: ĐỀ TÀI TỰ CHỌN
I/. Tìm và chọn nội dung đề tài.
Ta có thể vẽ được nhiều tranh về đề tài này như: Học nhóm, giờ ra chơi, lao động
vệ sinh đường phố, giúp đỡ gia đình neo đơn, sinh hoạt gia đình, giúp đỡ bạn bè
học tập…
II/. Cách vẽ.
1. Phân mảng chính phụ.
2. Vẽ hình tượng.
3. Vẽ màu.
III/. Bài tập.
Vẽ tranh – đề tài: Tự chọn.
IV/.Dặn dò học sinh cho tiết học tiếp theo
Hoàn thành bài vẽ.
Tuần: 35
Tiết: 35
Vẽ theo mẫu: LỌ HOA VÀ QUẢ
I/. Quan sát, nhận xét:
+ Hình dáng.
+ Vị trí.
+ Tỷ lệ.
+ Đậm nhạt.
II/. Cách vẽ:
1. Vẽ khung hình.
2. Xác định tỷ lệ và vẽ nét cơ bản.
3. Vẽ chi tiết.
4. Vẽ đậm nhạt.
III/. Bài tập:
Vẽ theo mẫu: Lọ hoa và quả.
IV/.Dặn dò học sinh:
Hoàn thành bài vẽ.

KHỐI 8
Tuần: 34
Tiết: 34
Vẽ trang trí: TRÌNH BÀY BÌA SÁCH
I/. Quan sát, nhận xét:
Bìa sách thể hiện nội dung của sách thông qua hình ảnh và chữ. Có rất nhiều loại
sách, mỗi loại đều có cách trang trí khác nhau phù hợp với đặc trưng của loại sách
đó. Thông thường bìa sách gồm có: Tên tác giả, tên sách, tên nhà xuất bản, biểu
tượng của nhà xuất bản và hình ảnh minh họa.
II/. Cách vẽ.
1. Xác định loại sách.
2. Phác mảng chữ, mảng hình.
3. Vẽ chữ, vẽ hình.
4. Vẽ màu.
III/. Bài tập.
Trình bày 1 bìa sách tùy thích.
IV/.Dặn dò học sinh cho tiết học tiếp theo
Hoàn thành bài vẽ.
Tuần: 35
Tiết: 35
Vẽ trang trí: TRANG TRÍ LỀU TRẠI
I/. Quan sát, nhận xét:
- Trại là nơi sinh hoạt tập thể trong những ngày nghỉ, lễ hội… được tổ chức ở nơi
có cảnh vật đẹp. Tổng thể trại gồm có: Cổng trại, lều trại, sân chơi và khuôn viên
trại. Trại thường được trang trí đẹp và thường dựng bằng các nguyên liệu đơn giản
như: Tre, giấy, vải, bạt..
II/. Cách vẽ:
1. Trang trí cổng trại.
a. Vẽ hình dáng cổng trại.
b. Phác hình mảng trang trí (Chữ, họa tiết).
c. Vẽ chi tiết.
d. Vẽ màu.
2. Trang trí lều trại.
a. Chọn hình dáng lều trại
b. Phác hình mảng trang trí (Chữ, họa tiết).
c. Vẽ chi tiết.
d. Vẽ màu.
III/. Bài tập:
Trang trí cổng trại theo ý thích.
IV/.Dặn dò học sinh:
Hoàn thành bài vẽ.

Tác giả: admin

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

86