Chào mừng bạn đến với website Trường trung học cơ sở An Phú
Thứ năm, 18/2/2021, 0:0
Lượt đọc: 159

Sinh học 7 (cô Thúy)

Sinh học 7 (Cô Thúy)

Bài 44:   ĐA DẠNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA LỚP CHIM

A.NỘI DUNG BÀI HỌC

I. SỰ ĐA DẠNG CỦA CÁC NHÓM CHIM

- Sự đa dạng của lớp chim được thể hiện ở số lượng loài, môi trường  sống,  tập tính sống và cấu tạo thích nghi.

                                    Nhóm chim chạy

  - Lớp chim                Nhóm chim bơi      

                                    Nhóm chim bay            

- Nhoùm chim bay goàm haàu heát nhöõng loaøi chim hieän nay. Moãi boä chim ñeàu coù caáu taïo thích nghi vôùi ñôøi soáng cuûa chuùng.

II. ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦAA LỚP CHIM

-Động vật có xương sống thích nghi với đời sống bay lượn và với những điều kiện sống khác nhau

 • Mình có lông vũ bao phủ
 • Chi trước biến đổi thành cánh
 • Có mỏ sừng, hàm không răng
 • Là động vật hằng nhiệt

  III.VAI TRÒ CỦA CHIM

 • Chim ăn các loại sâu bọ và gặm nhấm làm hại nông, lâm nghiệp và gây bệnh cho con người ( Chim sâu, chim sẻ, diều hâu, cốc đế …)
 • Cung cấp thực phẩm ( Bồ câu, gà, vịt …)
 • Làm cảnh ( sáo, vẹt, vành khuyên ….)
 • Cung cấp lông làm chăn, đệm hoặc đồ trang trí ( vịt, đà điểu …)
 • Huấn luyện để săn mồi ( cốc đế, chim ưng, đại bàng …), phục vụ du lịch, săn bắt ( vịt trời, gà gô, ngỗng trời …)
 • Góp phần thụ phấn và phát tán cho cây ( Chim hút mật, vẹt …)

Một số loài có hại cho nông nghiệp như ăn quả, hạt, cá … ( Gà, chim sẻ, bói cá

B.CÂU HỎI:

Câu 1: Đặc điểm chung của lớp chim?

Câu 2: Cho những ví dụ về các mặt lợi ích và tác hại của chim đối với con người.

HẾT.

BÀI 45: THỰC HÀNH

XEM BĂNG HÌNH VỀ ĐỜI SỐNG VÀ TẬP TÍNH CỦA CHIM

A.NỘI DUNG BÀI HỌC

 * Lớp chim có các hình thức di chuyển khá đa dạng, song có thể chia thành 3 hình thức chính:

- Di chuyển bằng cách bay: có kiểu bay đập cánh (sẻ, bồ câu, cú, quạ) và bay lượn (hải âu, diều hâu, cắt,…)

- Di chuyển bằng cách đi, chạy: đà điểu, nhóm gia cầm, chim cút, quốc,…

- Di chuyển bằng cách bơi: chim cánh cụt.

Nhìn chung, các cách di chuyển của chim có mối liên hệ chặt chẽ với nhau và các loài trong lớp chim sử dụng linh hoạt các kiểu di chuyển trên ở những điều kiện nhất định.

* Tập tính kiếm ăn của chim khá đa dạng:

- Thời điểm hoạt động: loài kiếm ăn ban đêm (cú mèo, cú lợn, vạc,…), loài kiếm ăn ban ngày (phần lớn các loài chim).

- Đặc điểm mồi: nhóm ăn tạp, nhóm ăn mồi sống, nhóm ăn xác chết, nhóm ăn hạt, nhóm ăn mật hoa, nhóm ăn quả…

* Tập tính sinh sản của các loài chim khác nhau ở mỗi loài:

- Tập tính giao hoan: khoe mẽ, đánh nhau giành bạn tình, làm tổ đợi con cái,…

- Tập tính giao phối: mùa giao phối khác nhau.

- Tập tính làm tổ, đẻ trứng: làm tổ dưới đất, làm tổ trên cây, đi đẻ nhờ ở tổ loài khác,…

- Tập tính ấp trứng và nuôi con: chim bố mẹ thay nhau ấp trứng và cùng chăm sóc con non hoặc chỉ có con mái ấp trứng hoặc để loài khác “nuôi hộ” con non…

B. HƯỚNG DẪN

- Các em ghi nội dung bài học vào tập.

- Xem tham khảo video về đời sống và tập tính của chim theo địa chỉ sau: https://youtu.be/An1t-WLWkCg

HẾT.

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88