Chào mừng bạn đến với website Trường trung học cơ sở An Phú
Thứ tư, 24/2/2021, 0:0
Lượt đọc: 79

Sinh 8 tuần 24

Tuần 24

Tiết 47

Bài 45:            DÂY THẦN KINH TUỶ

A. NỘI DUNG TÓM TẮT LÝ THUYẾT

I. Dây thần kinh tuỷ

- Có 31 đôi dây thần kinh tuỷ.

- Mỗi dây thần kinh tuỷ được nối với tuỷ sống gồm 2 rễ:

+ Rễ trước (rễ vận động) gồm các bó sợi li tâm.

+ Rễ sau (rễ cảm giác) gồm các bó sợi hướng tâm.

- Các rễ tuỷ đi ra khỏi lỗ gian đốt sống nhập lại thành dây thần kinh tuỷ.

II. Chức năng của dây thần kinh tuỷ

-Rễ trước: dẫn truyền xung thần kinh vận động từ trung ương đi ra cơ quan đáp ứng (rễ li tâm).

- Rễ sau: dẫn truyền xung thần kinh cảm giác từ các thụ quan về trung ương (rễ hướng tâm)

=> Dây thần kinh tuỷ là dây pha: dẫn truyền xung thần kinh theo 2 chiều.

B. VẬN DỤNG KIẾN THỨC ĐÃ HỌC

1. Tại sao nói dây thần kinh tủy là dây pha ?

                                            ….Hết…….


Tuần 24

Tiết 48

Bài 46:   TRỤ NÃO, TIỂU NÃO, NÃO TRUNG GIAN

A. NỘI DUNG TÓM TẮT LÝ THUYẾT

I. Vị trí và các thành phần của bộ não

- Bộ não gồm: Trụ não, tiểu não, não trung gian và đại não.

- Bài tập điền từ SGK: 

1 – Não trung gian.

2 – Não giữa.

3 – Cầu não.

4 – Não giữa.

5 – Cuống não.

6 – Củ não sinh tư.

7 – Tiểu não.

II. trụ não

- Chất trắng ở ngoài: gồm đường lên (cảm giác) và đường xuống (vận động) liên hệ với tuỷ sống và các phần khác của não.

- Chất xám ở trong, tập trung thành các nhân xám, là nơi xuất phát 12 đôi dây thần kinh não.

+ Chất xám là trung khu điều khiển, điều hoà hoạt động của các cơ quan: tuần hoàn, hô hấp, tiêu hoá (các cơ quan sinh dưỡng).

III. Não trung gian

- Não trung gian gồm đồi thị và vùng dưới đồi thị:

+ Chất trắng (ngoài) chuyển tiếp các đường dẫn truyền từ dưới lên não.

+ Chất xám (trong): là các nhân xám điều khiển quá trình trao đổi chất và điều hoà thân nhiệt.

IV. Tiểu não  

- Tiểu não nằm sau trụ não, dưới bán cầu não.

- Cấu tạo:

+ Chất xám ở ngoài làm thành vỏ tiểu não.

+ Chất trắng ở trong là các đường dẫn truyền nối 2 vỏ tiểu não với các nhân và các phần khác của hệ thần kinh.

- Chức năng: điều hoà, phối hợp các cử động phức tạp và giữ thăng bằng cho cơ thể.

B. VẬN DỤNG KIẾN THỨC ĐÃ HỌC

1. Lập bẳng so sánh cấu tạo và chức năng trụ não, não trung gian và tiểu não.

2. Giải thích hiện tượng vì sao người say riệu có biểu hiện chân trái đá chân phải và ngược lại trong lúc đi ?


                                                       ….Hết….


Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88