Chào mừng bạn đến với website Trường trung học cơ sở An Phú
Thứ năm, 18/2/2021, 0:0
Lượt đọc: 132

Sinh 6 tuần 23

Tuần: 23

Tiết: 45

Chương VIII: CÁC NHÓM THỰC VẬT

Bài 37: TẢO

A.NỘI DUNG BÀI HỌC:

1.Cấu tạo của tảo

a. Quan sát tảo xoắn:

  • Cơ thể tảo xoắn là một sợi gồm nhiều tế bào hình chữ nhật có màu xanh lục.

b. Quan sát rong mơ:

  • Rong mơ có hình dạng giống một cây nhưng chưa có rễ, thân, lá thật.

2.Một số tảo khác thường gặp:

Tảo đơn bào: Tảo tiểu cầu, tảo silic...

           Tảo đa bào: Tảo xoắn, rong mơ, rau câu, rau diếp biển, tảo sừng hươu....

3.Vai trò của tảo.

+ Cung cấp ôxi và thức ăn cho các động vật ở nước. 

            + Một số tảo cũng được dùng làm thức ăn cho người và gia súc, làm thuốc... 

            + Tảo cũng gây hại như hiện tượng nước.

B. CÂU HỎI:

Nêu vai trò của Tảo đối với tự nhiên và đời sống con người?

Phân biệt cây 1 năm và cây lâu năm?

Phân biệt cây có hoa và cây không có hoa?

Nêu đặc điểm chung của thực vật?

HỌC SINH LƯU Ý:

  • Học bài các câu hỏi trong tâm cô đã cho ở tuần 19,20,21

***************************************************
Tuần: 23

Tiết: 46

Bài 38: RÊU – CÂY RÊU

A.NỘI DUNG BÀI HỌC:

1.Môi trường sống của rêu.

     - Rêu sống ở nơi ẩm ướt: quanh nhà, quanh lớp học trên tường, trên thân các cây to.

2.Quan sát cây rêu:

- Rêu là thực vật đã có thân, lá, cấu tạo vẫn đơn giản: thân không phân nhánh, chưa có mạch dẫn, và chưa có rễ chính thức, chưa có hoa.

3.Túi bào tử và sự phát triển của rêu:

  • Cơ quan sinh sản là túi bào tử nằm ở ngọn cây.
  • Rêu sinh sản bằng bào tử.
  • Bào tử nảy mầm phát triển thành cây rêu.

4.Vai trò của rêu.

- Rêu góp phần vào việc tạo thành chất mùn. Có loài rêu mọc ở chỗ đầm lầy, khi chết tạo thành lớp than bùn dùng làm phân bón, chất đốt

B. CÂU HỎI:

1. Vì sao cây rêu sống ở những nơi ẩm ướt?

2. Cây rêu dùng trang trí như: tạo thảm rêu, bức tường rêu, thủy sinh… Ngoài các vai trò trên rêu còn có tính năng nào được áp dụng trong cuộc sống?

HỌC SINH LƯU Ý:

  • Học bài các câu hỏi trong tâm cô đã cho ở tuần 19,20,21

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88