Chào mừng bạn đến với website Trường trung học cơ sở An Phú
Thứ năm, 4/2/2021, 0:0
Lượt đọc: 202

Lịch sử 9 tuần 22

Tuần 22

Tiết 25,26

Bài 22: CAO TRÀO CÁCH MẠNG TIẾN TỚI TỔNG

KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM 1945

I. Mặt trận Việt minh ra đời (19/5/1941)

1/ Hội nghị Trung ương lần 8 (5-1941)

- Chiến tranh thế giới thứ 2 bước vào năm thứ 3, trên thế giới hình thành 2 trận   tuyến.

- Ở Đông Dương thực dân Pháp ra sức đàn áp CM.

- 28 / 01 / 1941 Nguyễn Ái Quốc về nước trực tiếp lãnh đạo CM

- Từ 10 – 19 / 05 / 1941 Người chủ trì hội nghị trung ương lần thứ 8 họp tại Pắc Pó (Cao Bằng) chủ trương:

+ Giải phóng cho được các dân tộc Đông Dương ra khỏi ách Pháp – Nhật.

+ Tạm gác khẩu hiệu “ Đánh đổ địa chủ, chia ruộng đất cho dân cày ”, thực hiện khẩu hiệu “Tịch thu ruộng đất của đế quốc và Việt gian chia cho dân cày nghèo ….”

+ Thành lập Mặt trận Việt Minh.

2/ Sự phát triển của mặt trận Việt Minh:

- Tổ chức Việt Minh được xây dựng khắp cả nước, mạnh nhất là ở Cao – Bắc – Lạng.

- Thành lập lực lượng vũ trang: Cứu quốc quân (du kích Bắc Sơn) và đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân (22 – 12 – 1944).

- Đẩy mạnh vũ trang tuyên truyền, kết hợp chính trị với quân sự, củng cố và mở rộng căn cứ Cao – Bắc – Lạng

II. Cao trào kháng nhật , cứu nước tiến tới tổng khởi nghĩa tháng tám năm 1945 : 

1/ Nhật đảo chính Pháp (9 – 3 – 1945)

- Tình hình thế giới: chiến tranh bước vào giai đoạn kết thúc.

-  Ở Thái Bình Dương: phát xít Nhật cũng khốn đốn.

- Ở Đông Dương: Thực dân Pháp chờ đợi quân Đồng Minh.

- Ngày 9 – 3 – 1945 Nhật đảo chính Pháp để chiếm Đông Dương

* Tình hình trong nước:

-  Đêm 9/3/1945 Nhật đảo chính Pháp, lên nắm chính quyền, tuyên bố giúp đỡ nên độc lập của các dân tộc ở Đông Dương nhưng chúng đã thi hành chính sách bóc lột nhân dân ta trất tàn ác, vì vậy bộ mặt thật của phát xít Nhật bị phơi trần.
- Trước tình hình đó Ban thường vụ TW Đảng họp hội nghi mở rộng ra chỉ thị: “ Nhật – Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” . Xác định kẻ thù trực tiếp và nguy hiểm của nhân dân ta là phát xít Nhật, Đảng phát động cao trào “ Kháng Nhật cứu nước ”.

2/ Tiến tới Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945: HS tự lập bảng thống kê một số sự kiện quan trọng từ tháng 4-6/1945

 

  • CÂU HỎI CỦNG CỐ:

Câu 1:  Mặt trận Việt Minh ra đời trong hoàn cảnh nào ?

Câu 2:  Tại sao đảng ta phát động cao trào “ kháng nhật cứu nước”:

 

 

Hết

Tác giả: Cô Bích

Viết bình luận

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88