Chào mừng bạn đến với website Trường trung học cơ sở An Phú
Thứ năm, 4/2/2021, 0:0
Lượt đọc: 126

Lịch sử 8

Tuần 22

Tiết 40                                  

Bài 25: KHÁNG CHIẾN LAN RỘNG RA TOÀN QUỐC

(1873 – 1884)

I/ Thực dân Pháp đánh Bắc Kì lần thứ nhất.  Cuộc kháng chiến ở Hà Nội và các tỉnh đồng bằng Bắc Kỳ:

II.  THỰC DÂN PHÁP ĐÁNH BẮC KỲ LẦN THỨ HAI.  NHÂN DÂN BẮC KỲ TIẾP TỤC KHÁNG CHIẾN TRONG NHỮNG NĂM 1882 – 1884.

1/ Thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kỳ lần thứ hai:

- Sau Hiệp ước Giáp Tuất,  nhiều cuộc khởi nghĩa nổ ra.

- Lấy cớ triều đình vi phạm Hiệp ước,  ngày 3/4/1882,  Ri-vi-e đem quân ra Bắc tấn công thành Hà Nội.

- Quân ta anh dũng chống trả.  Thành mất,  Hoàng Diệu tự vẫn.

- Triều đình cầu cứu nhà Thanh và cử người thương thuyết với Pháp.

→ Pháp chiếm luôn các tỉnh đồng bằng Bắc Kỳ.

2/ Nhân dận Bắc Kỳ tiếp tục kháng Pháp:

- Nhân dân Hà Nội chống Pháp dưới nhiều hình thức :

+ Hà Nội: tự tay đốt nhà tạo thành bức tường lửa chặn giặc, không bán lương thực…

+ Tại các địa phương: đắp đập, cắm kè trên sông, cạm bẫy…… chống pháp.

- 19/5/1883 Rivie kéo quân về giải vây cho Hà Nội bị mai phục và tử trận tại Cầu Giấy → Pháp lo sợ, rút về cố thủ, quân ta phấn khởi.

3/ Hiệp ước Pa-Tơ-Nốt.  Nhà nước phong kiến Việt Nam sụp đổ (1884):

- Ngày 25/8/1883 Triều đình kí với Pháp hiệp ước Quý Mùi  (hiệp ước Hác-măng)

* Nội dung : học SGK

- Ngày 6/6/1884 triều đình kí hiệp ước mới với Pháp hiệp ước Pa-tơ-nốt → hiệp ước này kết thúc sự tồn tại nhà nước phong kiến Nguyễn.

 

                                                 Hết

 

  • CÂU HỎI CNG C:

Câu 1: Tính đến năm 1884 triều đình Nhà Nguyễn đã ký với Pháp bao nhiêu hiệp ước ? hãy kể tên các Hiệp ước và năm ký kết ?

Câu 2: Nhân dân Bắc Kì phối hợp với quân đội triều đình để kháng  chiến chống Pháp như  thế nào

Tác giả: Cô Bích

Viết bình luận

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88