Chào mừng bạn đến với website Trường trung học cơ sở An Phú
Thứ sáu, 14/5/2021, 0:0
Lượt đọc: 36

GDCD 7

Tuần 35
Tiết 35
NGOẠI KHOÁ: GIÁO DỤC GIÁ TRỊ VÀ KỸ NĂNG SỐNG
I. KHÁI NIỆM GIÁ TRỊ.
Giá trị theo nghĩa chung nhất đó là cái làm cho một khách thể nào đó có ích,
có nghĩa, đáng quý đối với chủ thể, được mọi người thừa nhận.
Theo tài liệu “Giáo dục giá trị” khái niệm giá trị có thể hiểu: Một vật có giá
trị khi nó được thừa nhận là có ích và mong muốn có được những thứ đó đã ảnh
hưởng đến thái độ và hành vi của con người. Không chỉ có hàng hoá vật chất mà cả
lý tưởng và những khái niệm đều có giá trị như: sự thật, công lý, lương thiện.
a) Giá trị truyền thống: là những chuẩn mực, là thước đo cho hành vi đạo đức,
cho những quan hệ ứng xử giữa người với người trong một cộng đồng, một gia cấp,
một quốc gia, một dân tộc nhất định.
Những giá trị của nó được chuyển giao, tiếp nối qua nhiều thế hệ và giá trị
văn hoá truyền thống đó được giữ gìn, phát huy lên tầm cao mới. Qua hàng nghìn
năm lịch sử, các giá trị văn hoá truyền thống Việt Nam như chủ nghĩa yêu nước,
chủ nghĩa nhân văn, ý thức cộng đồng được lưu truyền, phát triển tạo thành một hệ
giá trị mới của đan tộc Việt Nam.
b) Các giá trị phổ quát: Có 12 giá trị sau:
1. Giá trị Hoà bình
2. Giá trị Tôn trọng
3. Giá trị Yêu thương
4. Giá trị khoan dung
5. Giá trị Trung thực
6. Giá trị Khiêm tốn

7. Giá trị Hợp tác
8. Giá trị hạnh phúc
9. Giá trị Trách nhiệm
10. Giá trị Giản dị
11. Giá trị tự do
12. Giá trị đoàn kết

II. KỸ NĂNG SỐNG
Giáo dục kỹ năng sống là giáo dục những kỹ năng mang tính cá nhân vầ xã hội để
chuyển tải những gì mình biết, những gì mình cảm nhận và những gì mình quan
tâm.Từ đó biết mình phải làm gì trong những tình huống khác nhau của cuộc sống.

1.Kỹ năng tự nhận thức:
Kỹ năng tự nhận thức là khả năng một người tự nhận biết: mình là ai, sống
trong hoàn cảnh nào, vị trí của mình trong mối quan hệ với người khác như thế nào,
mình có thể thành công trong lĩnh vực nào...
2. Kỹ năng ra quyết định
- Đạt được mục đích đã đề ra trong học tập
- Tránh được những sai lầm có thể để lại hậu quả không tốt.
3. Kỹ năng hợp tác
Mọi người biết là việc chung với nhau và cùng hướng về một mục tiêu chung
III. THỰC HÀNH
1. Trò chơi “ Bó đũa kì diệu”
2. Tôi tin bạn
3. Nói và làm ngược

HẾT
Tác giả: admin

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

86