Chào mừng bạn đến với website Trường trung học cơ sở An Phú
Thứ ba, 23/2/2021, 0:0
Lượt đọc: 86

GDCD 7 tuần 24

Tuần 24
Tiết 24

ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA KÌ II

I) Lí thuyết:
1/ Thế nào là sống và làm việc có kế hoạch?
- Là biết sắp xếp công việc hàng ngày, hàng tuần theo một trình tự thời gian hợp lí.
- Yêu cầu: Phải cân đối, hợp lí giữa học tập, lao động, nghỉ ngơi, giúp đở gia đình.
-Ý nghĩa: giúp ta chủ động, tiết kiệm thời gian, đạt hiệu quả cao trong công việc
2/ Trẻ em có bổn phận, trách nhiệm gì?
- Yêu tổ quốc, có ý chí xây dựng và bảo vệ tổ quóc Việt Nam.
- Tôn trọng pháp luật, tài sản của người khác.
- Yêu quí, kính trọng ông bà, cha mẹ, lễ phép...
- Chăm học, hoàn thành chương trinh phổ cập giáo dục.
- Không xa vào các tệ nạn xã hội.
3/ Môi trường là gì?
Môi trường là toàn bộ điều kiện tự nhiên, nhân tạo bao quanh con người, có tác
động đến đời sống, sự tồn tại của con người và thiên nhiên.
4/ Thế nào là tài nguyên thiên nhiên?
Tài nguyên thiên nhiên là của cải có sẵn trong tự nhiên, con người có thể khai
thác, chế biến, sử dụng, phục vụ cuộc sống
5/ Tầm quan trọngcủa môi trường và tài nguyên thiên nhiên?
- Là cơ sở vật chất để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội
- Là phương tiện sinh sống, phát triển trí tuệ, đạo đức, tinh thần của con người
- Tuy nhiên mọi hoạt động khai thác đều có ảnh hưởng đến tài nguyên thiên nhiên
và môi trường
6/ Thế nào là bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường?
- Giữ cho môi trường trong lành, sạch đẹp.
- Đảm bảo cân bằng sinh thái, cải thiện môi trường
- Ngăn chặn, khắc phục các hậu quả xấu

- Khai thác, sử dụng hợp lí, tiết kiệm nguồn tai nguyên thiên nhiên.
II) Thực hành:
1/ Ở địa phương em đã có những hoạt động gì để bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ
em.
2/ Trong trường hợp bị kẻ xấu đe dọa, lôi kéo vào con đường phạm tội, em sẽ làm
gì?
3/ Hãy nệu một số việc làm gây ô nhiễm môi trường? Và hậu quả của nó đối với
đời sống con người?
4/ Em sẽ làm gì để bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên
5/ Những điều kiện tự nhiên nào rất quan trọng và cần thiết đối với cuộc sống con
người?
III) Hướng dẫn về nhà:
- Học thuộc câu 1,2,3,4,5,6 phần I
- Làm bài tập 1,2,3,4,5 phần thực hành
- Tuần 25 kiểm tra giữa kì II.

Hết

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

86